Analiza porównawcza ruchu pociągów pasażerskich w Polsce w latach 2010 i 2020

CC BY-NC-ND Logo DOI

Analiza porównawcza ruchu pociągów pasażerskich w Polsce w latach 2010 i 2020, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 24(2), 69-82. Streszczenie: Celem artykułu było zbadanie obciążenia sieci kolejowej w Polsce ruchem pociągów pasażerskich, według stanu na początku 2020 r. i jego porównanie z początkiem 2010 r. Lata 2010-2020 to okres intensywnych inwestycji kolejowych i rozwoju rynku przewoźników regionalnych. Jednocześnie długość sieci kolejowej została skrócona. Nastąpił jednak wzrost wielkości przewozów pasażerskich i natężenia ruchu pociągów, szczególnie w ruchu regionalnym. Inwestycje infrastrukturalne i zaangażowanie samorządów wpłynęły na poprawę oferty kolei. Poprawa ta nie dotyczyła jednak obszaru całego kraju. Najbardziej widoczna była ona na terenie aglomeracji warszawskiej, wrocławskiej i poznańskiej, zaś najsłabiej w północno-wschodniej Polsce. Niekorzystnie pod tym względem wypada również pogranicze województw śląskiego i małopolskiego.

 

The aim of the article was to examine the load on the railway network in Poland with passenger train traffic as at the beginning of 2020 and its comparison with the beginning of 2010. The years 2010-2020 are a period of intense railway investments and the development of regional carriers market. At the same time, the length of the railway network has been shortened. However, the volume of passenger transport and the intensity of train traffic increased, especially in regional traffic. Infrastructural investments and the involvement of local governments improved the railway offers. However, this improvement did not apply to the entire country. It was most visible in the areas of the Warsaw, Wrocław, and Poznań agglomerations, and the weakest in north-eastern Poland. The border of the voivodeship is also unfavorable in this respect. Silesia and Lesser Poland.

Tytuł
Analiza porównawcza ruchu pociągów pasażerskich w Polsce w latach 2010 i 2020
Twórca
Bocheński Tadeusz ORCID 0000-0001-6172-7914
Słowa kluczowe
kolej; przewozy pasażerskie; natężenie ruchu pociągów; Polska
Słowa kluczowe
railway; passenger transport; train traffic; Poland
Data
2021
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.011.14954
Źródło
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24(2), s. 69-82
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia21 lis 2022, 14:07:57
Data mod.21 lis 2022, 14:07:57
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0