Byliśmy białą plamą na mapie nauki polskiej...: z profesorem Erazmem Kuźmą rozmawia Piotr Krupiński

CC BY-SA

Artykuł jest zapisem rozmowy z prof. Erazmem Kuźmą (1926–2014), szczecińskim teoretykiem i historykiem literatury, krytykiem literackim, autorem m.in. takich książek, jak: Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce (1976), Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku (1980), Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i historii literatury (1994). Prezentowaną rozmowę przeprowadził Piotr Krupiński we wrześniu 2008 roku. Profesor Kuźma był jednym z założycieli szczecińskiej polonistyki uniwersyteckiej i właśnie próbie rekonstrukcji dziejów akademickiego literaturoznawstwa w Szczecinie poświęcono główną część wywiadu. Ale mówiąc o przeszłości, prof. Kuźma stara się również antycypować. Jaka przyszłość czeka polską naukę o literaturze? Czy w dzisiejszych czasach jest jeszcze miejsce dla humanistów? To tylko niektóre z wątków poruszonych w trakcie rozmowy.

 

The article documents a conversation with Prof. Erazm Kuźma (1926–2014), a literary theorist, historian and critic from Szczecin, the author of such books as Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce (From Problems of Literary and Artistic Awareness of Expressionism in Poland) (1976), Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku (The Myth of the Orient and the Culture of the West in the 19th and 20th-century Literature) (1980), Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i historii literatury (Between Construction and Destruction. Sketches from Literary Theory and History) (1994). The presented conversation was conducted by Piotr Krupiński in September 2008. Prof. Kuźma was one of the founders Polish studies at the University of Szczecin and the main part of the interview was an attempt to reconstruct the history of academic literary studies in Szczecin. But talking about the past, Prof. Kuźma is also trying to anticipate. What is the future of Polish literary studies? Is there a place for humanists in the modern world? These are just a few of the issues raised during the conversation.

Tytuł
Byliśmy białą plamą na mapie nauki polskiej...: z profesorem Erazmem Kuźmą rozmawia Piotr Krupiński
Twórca
Kuźma Erazm
Słowa kluczowe
Uniwersytet Szczeciński; historia literaturoznawstwa w Szczecinie; rozwój polonistyki
Słowa kluczowe
University of Szczecin; the history of literary studies in Szczecin; the development of Polish Philology
Współtwórca
Krupiński Piotr ORCID 0000-0001-8973-514X
Data
2014
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Autobiografia : literatura, kultura, media : Aa@, 2014, nr 1 (2), s. 117-132
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia9 sty 2023, 14:09:15
Data mod.9 sty 2023, 14:09:15
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0