Współczesna metodyka wyceny przedsiębiorstw i jej wyzwania w przyszłości

CC BY

In today’s world the valuation of the company as a measure of the efficiency of its operations is of great importance for the functioning of the future. Knowledge about how much the company is worth is of fundamental importance at the time of a commercial transaction, as well as the possibility of its business. Presents the objectives of the valuation of the company and company specific life stages at which such a valuation is required. In the paper the classification of valuation methods used in modern enterprises. On this basis, the methodology of the valuation by the concept of MDI–R (Assets, Income, Intellectual Capital – Market), which measures the effectiveness of a broad spectrum of activities of the company and in accordance with the current characteristics of a good valuation seeks to determine the fair value of the company. At the same time an attempt to draw attention to the risks arising from modern methods of business valuation and its challenges in the future.

 

We współczesnym świecie wycena przedsiębiorstwa jako miernik efektywności prowadzonej działalności ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania w przyszłości. Wiedza na temat tego, ile warte jest przedsiębiorstwo ma fundamentalne znaczenie w momencie przeprowadzania transakcji handlowej, jak i dla możliwości prowadzonego biznesu. Przedstawiono cele wyceny przedsiębiorstwa i charakterystyczne etapy życia firmy, przy których taka wycena jest niezbędna. W artykule dokonano klasyfikacji stosowanych współcześnie metod wyceny przedsiębiorstw. Na tej podstawie przedstawiono metodykę wyceny wg koncepcji MDI–R (Majątek, Dochód, Kapitał Intelektualny – Rynek), która w szerokim spektrum mierzy efektywność działań przedsiębiorstwa i zgodnie z aktualnymi cechami dobrej wyceny zmierza do ustalenia godziwej wartości firmy. Jednocześnie podjęto próbę zwrócenia uwagi na zagrożenia wynikające ze współczesnej metodyki wyceny przedsiębiorstw i jej wyzwania w przyszłości.

Tytuł
Współczesna metodyka wyceny przedsiębiorstw i jej wyzwania w przyszłości
Twórca
Miciuła Ireneusz ORCID 0000-0003-3150-4490
Słowa kluczowe
wycena przedsiębiorstw; metody wyceny; szacowanie wartości pieniężnej; finanse
Data
2014
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 2014, nr 2 (300), s. 183-195
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia24 sty 2023, 14:47:14
Data mod.24 sty 2023, 14:47:14
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0