Znaczenie i warunki stosowania zintegrowanych systemów informatycznych w sferze budżetowej

CC BY-NC-ND Logo DOI

Podstawowe zasady rachunkowości określają, jak w organizacji należy prowadzić księgi rachunkowe. Od pewnego czasu do prowadzenia ksiąg rachunkowych używa się komputerów, które stanowią element systemu finansowo-księgowego. Mnogość obecnie wykorzystywanych systemów finansowo-księgowych przez zakłady budżetowe wpływa niekorzystnie na prowadzoną przez nie działalność, gdyż generuje przerost kadrowy w dziale księgowości, wykonywanie czynności powtarzalnych. Przygotowywanie analiz jest czasochłonne i pracochłonne, a informacje nie są dostarczane na czas. Powyższe rozważania determinują konieczność wprowadzania zmian w zakładach budżetowych, tj. należy zrezygnować z wykorzystywania wielu systemów finansowo-księgowych na rzecz jednego zintegrowanego systemu informatycznego.

 

Basic accounting principles define how the organization should keep its accounts. For some time now, computers that are part of the accounting system are used in accounting. A multitude of financial and accounting systems currently used by budgetary establishments adversely affect the activities carried out by them, as it generates excess personnel in the accounting department, performing repetitive work. Preparing analysis is time consuming and labor intensive and the information is not delivered on time. These considerations determine the need to make changes in the budget sector, namely it should give up the use of a number of financial and accounting programs and introduce a single integrated system.

Tytuł
Znaczenie i warunki stosowania zintegrowanych systemów informatycznych w sferze budżetowej
Twórca
Sadowska Beata ORCID 0000-0003-4190-9440
Słowa kluczowe
rachunkowość; system informatyczny; informacja; budżet
Słowa kluczowe
accounting; information system; budget; information
Data
2014
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.5604/16414381.1108287
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2014, t. 76 nr 132, s. 61-73
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia25 sty 2023, 14:37:26
Data mod.25 sty 2023, 14:37:26
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0