Aktywność społeczna z punktu widzenia gmin województwa zachodniopomorskiego

CC BY

W nowym paradygmacie rozwoju terytorialnego istotną rolę przypisuje się współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze społeczeństwem, upatrując w niej czynnika rozwoju lokalnego. Współpraca ta jest determinowana m.in. aktywnością obywateli do angażowania się w sprawy lokalne. Stąd celem artykułu jest jej ocena na podstawie opinii gmin województwa zachodniopomorskiego w kontekście współczesnego paradygmatu rozwoju. W opracowaniu wykorzystano metody analizy literatury, wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w gminach województwa zachodniopomorskiego oraz wnioskowania. Umożliwiły one syntetyczną ocenę poziomu aktywności społecznej.

 

In the new paradigm of territorial development, co-operation between local government units and society is important, as a factor of local development. This cooperation is determined, among others. The activity of citizens to engage in local affairs. Hence, the aim of this article is to evaluate it based on the opinion of the communes of Zachodniopomorskie Voivodeship in the context of the contemporary development paradigm. The paper uses methods of literature analysis, results of surveys conducted in the communes of the West Pomeranian Province and inference. They allowed a synthetic assessment of the level of social activity.

Tytuł
Aktywność społeczna z punktu widzenia gmin województwa zachodniopomorskiego
Twórca
Kryk Barbara ORCID 0000-0003-1269-3142
Słowa kluczowe
paradygmat rozwoju; współpraca; aktywność społeczna
Słowa kluczowe
development paradigm; cooperation; social activity
Data
2017
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8 iss. 3, pp. 85-95
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia2 mar 2023, 14:56:36
Data mod.2 mar 2023, 14:56:36
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0