Cele społeczne zrównoważonego rozwoju : Polska na tle UE

CC BY-NC-ND Logo DOI

Zrównoważony rozwój jest podstawowym i nadrzędnym celem UE, stąd istotne znaczenie ma pomiar postępu w jego wdrażaniu, zarówno na szczeblu krajowym, jak i wspólnotowym. Do monitorowania tego postępu opracowano na poziomie unijnym zestaw syntetycznych wskaźników, obejmujących trzy wymiary: ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest tylko obszar społeczny. Celem artykułu jest ocena realizacji celów społecznych rozwoju zrównoważonego przez Polskę na tle UE w kontekście Strategii Europa 2020. Okres badawczy to lata 2004-2014. W opracowaniu wykorzystano metody analizy danych statystycznych, desk research i dedukcji. Dzięki nim wskazano, w jakim stopniu Polska wywiązuje się ze zobowiązań społecznych wskazanych w unijnej Strategii Europa 2020.

Tytuł
Cele społeczne zrównoważonego rozwoju : Polska na tle UE
Tytuł
Social objectives of sustainable development : Poland in comparison with the EU
Twórca
Kryk Barbara ORCID 0000-0003-1269-3142
Słowa kluczowe
rozwój zrównoważony; pomiary; polityka społeczna
Słowa kluczowe
sustainable development; objectives; measurement; strategy for Europe 2020.
Data
2017
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15611/pn.2017.465.09
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, nr 465, s. 87-95.
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia7 mar 2023, 10:33:36
Data mod.7 mar 2023, 10:33:36
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0