Identyfikacja i znaczenie obserwacji nietypowych w modelach konwergencji dochodowej

CC BY-NC-ND Logo DOI

Badanie zjawiska konwergencji dochodowej znajduje szerokie odzwierciedlenie w dotychczasowym dorobku nauki i praktyce gospodarczej. Otrzymywane rezultaty charakteryzują się jednak stosunkowo dużym zróżnicowaniem. Wielu autorów wskazuje na silne uzależnienie uzyskiwanych wyników od zakresu czasowego i przekrojowego prowadzonych analiz oraz stosowanych metod badawczych. Mało uwagi poświęca się jednak roli obserwacji nietypowych, które mogą być wynikiem błędnego pomiaru, wystąpienia zdarzenia losowego, niestandardowych warunków lub działań o charakterze celowym. Weryfikacji poddana została hipoteza o istotnym wpływie tych obserwacji na uzyskiwane wyniki procesu estymacji. Głównym celem pracy było ustalenie, czy występowanie obserwacji uznanych za nietypowe istotnie zmienia jakość modeli oraz szybkość procesu konwergencji dochodowej.

 

The research of income convergence found remunerative findings in the existing literature and economic practice. The results obtained, however, show comparatively large differentiation. Many authors underline the strong dependence of the results obtained from the time and spatial character of the sample as well as the type of methods applied. Little attentions is placed on the role of non-typical observations (outliers) which can occur as a result of incorrect measurement, random error, non-standard circumstances or intentional impact. The hypothesis verified was that outliers exert an essential influence on estimation results. The main objective of the analyses provided was to determine if the occurrence of such observations significantly changes the quality of the models built and the speed of the process of income convergence.

Tytuł
Identyfikacja i znaczenie obserwacji nietypowych w modelach konwergencji dochodowej
Twórca
Batóg Jacek ORCID 0000-0003-1413-7692
Słowa kluczowe
obserwacje nietypowe; konwergencja dochodowa; modele ekonometryczne; Unia Europejska
Słowa kluczowe
outliers; income convergence; econometric models; European Union
Data
2015
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15678/ZNUEK.2015.0941.0501
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management, 2015, nr 5 (941), s. 5-16
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia15 mar 2023, 13:55:15
Data mod.15 mar 2023, 13:55:15
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0