Rachunkowość w świetle założeń psychologii na temat natury człowieka

CC BY-NC-ND Logo DOI

Rachunkowości jako systemowi informacyjnemu przypisuje się dziś miano języka biznesu, który ma być czytelny na skalę globalną. Jednocześnie sygnalizuje się, że rachunkowość w obecnym kształcie boryka się z wieloma dylematami. W tym kontekście autorki artykułu podjęły dyskusję na temat wykorzystania dorobku dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach psychologii do analizy zagadnień typowych dla systemu rachunkowości. Za cel artykułu przyjęto konfrontację założeń głównych nurtów współczesnej psychologii na temat natury człowieka z realizacją naczelnej zasady systemu rachunkowości finansowej, jaką jest zasada wiernego i rzetelnego obrazu jednostki gospodarczej. W artykule posłużono się krytyczną analizą literatury oraz metodą dedukcji.

 

Accounting as an information system is nowadays called the language of business, which has to be readable on a global scale. At the same time, it is signaled that accounting in the current form is struggling with many dilemmas. In this context, the authors of the article have discussed the use of the output of dynamically developing psychology in recent years to analyze issues typical of the accounting system. The aim of the article is to confront the main assumptions of contemporary psychology about the nature of human with the implementation of the guiding principle of the financial accounting system which is the principle of true and fair view of the business unit. In the article, a critical analysis of literature and the method of deduction were used.

Tytuł
Rachunkowość w świetle założeń psychologii na temat natury człowieka
Tytuł
Accounting in the light of psychology assumptions on human nature
Twórca
Cieciura Małgorzata
Słowa kluczowe
rachunkowość; psychologia; człowiek; informacja
Słowa kluczowe
accounting; psychology; human; information
Współtwórca
Czaja-Cieszyńska Hanna ORCID 0000-0002-6425-9519
Data
2018
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15611/pn.2018.513.06
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, nr 513, s. 66-74
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia13 kwi 2023, 13:21:51
Data mod.13 kwi 2023, 13:21:51
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0