Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) : rachunkowość i raportowanie

CC BY-NC-ND Logo DOI

Przedsiębiorstwa są świadome, że podlegają ocenie, a ich działalność gospodarcza powinna być akceptowana przez interesariuszy. Rosną świadomość i znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu, a w konsekwencji świadomość konieczności raportowania w zakresie dokonań finansowych i niefinansowych, tj. społecznych i ekologicznych. W pierwszej części artykułu przedstawiono historyczne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności biznesu, w drugiej części wskazano na relację pomiędzy dyrektywą 2014/95/UE a ustawą o rachunkowości. Trzecia część opracowania to próba skonstruowania kompleksowego raportu o działaniach niefinansowych przedsiębiorstwa na przykładzie organizacji świadczących usługi komunalne. Wykorzystane metody badawcze to przegląd literatury, analiza logiczna oraz case study.

Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) : rachunkowość i raportowanie
Tytuł
Corporate social responsibility : accouting and reporting
Twórca
Sadowska Beata ORCID 0000-0003-4190-9440
Słowa kluczowe
społeczna odpowiedzialność biznesu; rachunkowość; raportowanie
Słowa kluczowe
corporate social responsibility; accounting; reporting
Data
2018
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15611/pn.2018.532.30
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, nr 532, s. 313-324
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia12 maj 2023, 13:16:20
Data mod.12 maj 2023, 13:16:20
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0