Stężenie pyłku dębu w atmosferze wybranych miastach Polski w 2012 roku

CC BY-NC-ND

W pracy przedstawiono analizę sezonu pylenia dębu w wybranych miastach Polski w 2012 roku. Pomiary wykonywano w Białymstoku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Lublinie, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, Warszawie i Wrocławiu. Badania prowadzono metodą objętościową z wykorzystaniem aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 95% rocznej sumy ziaren pyłku dębu. Najwcześniej pyłek dębu zarejestrowano w Białymstoku (21 kwietnia) i Bydgoszczy (22 kwietnia). Najpóźniej pyłek dębu pojawił się w Warszawie, dopiero 30 kwietnia. Najwyższe wartości średniodobowych stężeń pyłku dębu odnotowano w Białymstoku, gdzie 3 maja stężenie wynosiło 333 z/m3 powietrza.

 

This paper presents the course of oak pollination season in selected cities of Poland in 2012. The measurements were performed in Białystok, Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Lublin, Piotrków Trybunalski, Sosnowiec, Warszawa and Wrocław. Volumetric method with the use of Volumetric Spore Trap by Burkard and Lanzoni was implemented. Pollen season was defined as the period in which 95% of the annual total catch occurred..The season started first in Bialystok (21 April) and in Bydgoszcz (22 April). The highest 24-hour average pollen count was recorded in Bialystok on 3 May (333 oak pollen grains/1 m3).

Tytuł
Stężenie pyłku dębu w atmosferze wybranych miastach Polski w 2012 roku
Tytuł
The oak pollen in the air of selected Polish cities in 2012.
Twórca
Kalinowska Ewa
Słowa kluczowe
aeroalergeny; stężenie pyłku roślin; dąb; 2012
Słowa kluczowe
aeroallergens; pollen count; oak; 2012 year
Współtwórca
Malkiewicz Małgorzata
Klaczak Kamilla
Wieczorkiewicz Andrzej
Chłopek Kazimiera
Weryszko-Chmielewska Elżbieta
Piotrowska Krystyna
Lipiec Agnieszka
Szczygielski Kornel
Puc Małgorzata ORCID 0000-0001-6734-9352
Kiziewicz Bożena
Kosieliński Przemysław
Rapiejko Piotr
Data
2012
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Alergoprofil, 2012, vol. 8 nr 4, s. 32-36
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia23 maj 2023, 08:23:09
Data mod.23 maj 2023, 08:23:09
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0