Sustainable competitiveness and responsible innovations : the case of the European Union countries

CC BY-NC-ND Logo DOI

The main purpose of the study is an assessment of the relationships between sustainable competitiveness of the economy, sustainable development and responsible innovations. For this purpose the indicators from the 2030 Agenda and data published by OECD describing the concept of green growth were used. The results were obtained on the basis of a two-stage procedure. In the first step the rankings of the EU countries in each the considered areas were calculated and in the second one the results of the previous stage were used to create typological groups with the application of correspondence analysis. The outcomes presented in the paper clearly confirm the significant level of differentiation of the results achieved by EU countries in various areas that make up the overall concept of sustainable competitiveness. The value added of the paper comes from the approaches to the evaluation of the relation between various areas sustainable competitiveness.

 

Głównym celem artykułu było badanie relacji występujących między zrównoważonym rozwojem i konkurencyjnością gospodarki. W badaniu wykorzystano wskaźniki stosowane przez Komisję Europejską do monitorowania postępów we wdrażaniu Agendy 2030 oraz dane zaczerpnięte z bazy OECD opisujące wyniki krajów w zakresie realizacji koncepcji zielonego wzrostu. Do badania relacji między wskazanymi obszarami wykorzystano dwuetapową procedurę badawczą. W pierwszym kroku wyznaczono rankingi w każdym z obszarów, w drugim na ich podstawie dokonano podziału krajów UE na grupy typologiczne z wykorzystaniem analizy korespondencji. Powtwierdzono znaczne zróźnicowanie krajów UE, czego efektem jest podział aż na siedem grup. 

Tytuł
Sustainable competitiveness and responsible innovations : the case of the European Union countries
Tytuł
Zrównoważona konkurencyjność i odpowiedzialne innowacje : przypadek krajów Unii Europejskiej
Twórca
Cheba Katarzyna
Słowa kluczowe
sustainable competitiveness; sustainable development; green growth; multidimensional analysis; responsible innovations
Słowa kluczowe
zrównoważona konkurencyjność; zrównoważony rozwój; zielony wzrost; analiza wielowymiarowa; odpowiedzialne innowacje
Współtwórca
Szopik-Depczyńska Katarzyna ORCID 0000-0002-3054-0660
Data
2019
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15611/pn.2019.6.11
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2019, vol. 63 nr 6, s. 141-152
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Ekonomia i finanse; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia23 maj 2023, 14:18:08
Data mod.23 maj 2023, 14:18:08
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0