Wpływ prokościelnych grup interesu na ustawodawstwo : casus regulacji antyaborcyjnych w Sejmie VIII kadencji

CC BY Logo DOI

Zasadniczym celem artykułu jest omówienie wpływu prokościelnych grup interesu na proces stanowienia ustawodawstwa antyaborcyjnego w Polsce. Tekst odnosi się do inicjatyw podjętych w Sejmie VIII kadencji. Zanalizowano: rolę Kościoła katolickiego w systemie politycznym Polski; metody jego oddziaływania na ów system; pojęcie prokościelnych grup interesu; ich typologię; projekty ustaw dotyczących aborcji w Sejmie VIII kadencji; metody, jakimi grupy pro-life wyrażały swoje postulaty w trakcie prób stanowienia ustawodawstwa antyaborcyjnego. Grupy te są instrumentem wpływu Kościoła na system polityczny. W celu wprowadzenia ustawodawstwa antyaborcyjnego grupy obrońców życia odwołują się do różnych metod: lobbingu, zabiegów perswazyjnych i sankcji moralnych.

 

The main goal of the articule is to analyze the influence of pro-church interest groups on the process of anti-abortion legislation in Poland.The text refers to initiatives in the Polish parliament of 8th term. The author analysed the following issues: the role of Catholic Church in the political system of Poland; methods of its influence on this system; the concept of pro-church interest groups and their typology; draft laws regarding abortion; methods by which pro-life groups expressed their postulates during attempts to legislate anti-abortion rules. These groups are an instrument of the Church's influence on the political system. In order to introduce anti-abortion legislation, the pro-life groups refer to various methods: lobbying, persuasion and moral sanctions.

Tytuł
Wpływ prokościelnych grup interesu na ustawodawstwo : casus regulacji antyaborcyjnych w Sejmie VIII kadencji
Tytuł
The influence of pro-church interest groups on legislation : casus of anti-abortion regulation in the parliament of 8 th cadence
Twórca
Kowalczyk Krzysztof ORCID 0000-0002-5910-4854
Słowa kluczowe
Kościół katolicki; Polska; grupy pro-life
Słowa kluczowe
Catholic Church; Poland; pro-life groups
Data
2019
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.17951/k.2019.26.1.93-106
Źródło
Annales UMCS, sectio K - Politologia, 2019, vol. 26 no. 1, s. 93-106
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia21 cze 2023, 12:29:28
Data mod.21 cze 2023, 12:29:28
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0