Zastosowanie analizy korespondencji w analizie związku między wielkością oraz poziomem i dynamiką rozwoju polskich miast

CC BY-NC-ND Logo DOI

W artykule podjęty został problem efektów skali urbanizacji. W tym celu analizie poddano występowanie relacji między wielkością polskich miast na prawach powiatu i ich rozwojem społecznym, demograficznym i gospodarczym. Badając te relacje, autorzy wykorzystali dwie metody badawcze: analizę korespondencji, która umożliwia ocenę relacji zachodzących między kategoriami zmiennych mierzonych na skalach niemetrycznych, oraz metodę porządkowania liniowego TOPSIS. Wykorzystane cechy diagnostyczne charakteryzowały podstawowe procesy społeczne, demograficzne i gospodarcze zachodzące w miastach w latach 2002-2015. Źródłem danych był Bank Danych Lokalnych GUS. Uzyskane wyniki wskazują, że w większych miastach można zaobserwować wyższy poziom i dynamikę rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do struktury demograficznej, poziomu przedsiębiorczości, poziomu wynagrodzeń oraz skali bezrobocia.

 

The paper concerns the problem of economies of urbanization scale. The relation between the size of cities with poviat rights and their social, demographic and economic development was examined. Two research methods were applied. The first one was the correspondence analysis which allowed to evaluate a relation between categories of non-metric variables. The second one was TOPSIS − the linear ordering method. The diagnostic variables characterized the basic social, demographic and economic processes occurring in cities with poviat rights in 2002-2015. The source of data was Local Data Bank of the Central Statistical Office of Poland. The obtained results proved the positive influence of growth of city size on the level and the dynamics of development, especially regarding the demographic structure, the level of entrepreneurship, the level of wages and the unemployment rate.

Tytuł
Zastosowanie analizy korespondencji w analizie związku między wielkością oraz poziomem i dynamiką rozwoju polskich miast
Tytuł
Application of the correspondence analysis to the examination of relation between size, level and dynamics of Polish cities development
Twórca
Batóg Barbara ORCID 0000-0001-9236-7405
Słowa kluczowe
miasto; wielkość miast; rozwój miast; analiza korespondencji; TOPSIS
Słowa kluczowe
city size; city development; correspondence analysis
Współtwórca
Batóg Jacek ORCID 0000-0003-1413-7692
Data
2017
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15611/pn.2017.468.02
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 468. Taksonomia, 2017, nr 28, s. 20-28.
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia30 cze 2023, 12:07:00
Data mod.30 cze 2023, 12:07:00
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0