Understanding disorder in the law and jurisprudence (the perspective of legal positivism)

CC BY-ND Logo DOI

Prawo jest powszechnie rozumiane jako symbol organizacji i porządku. Paradoksalnie, istnieje jednak zjawisko nieporządku w prawie, które można i warto poddać analizie. Niniejsze opracowanie ma na celu realizację dwóch podstawowych zadań. Pierwsze zadanie polega na próbie scharakteryzowania nieuporządkowaia w prawie – prawie jako zbioru reguł wydanych przez państwa w taki sposób, aby stworzyć rzeczywistą sytuację dezorganizacji i chaosu. Drugie zadanie przyjęte w niniejszym opracowaniu dotyczy scharakteryzowania najważniejszych aspektów tego nieporządku. Prawo, które jest źródłem nieporządku lub które samo staje się kombinacją nie dających się pogodzić norm, staje się niejako antytezą prawa. Co więcej, może służyć celowej destabilizacji życia społecznego. Artykuł dotyka problemów prawnych i politycznych. Oczywiście, stawia też pytania o granice władzy. Czy rząd może stworzyć chaos prawny? Podjęto tu próbę odpowiedzi na te i podobne pytania.

 

RESEARCH OBJECTIVE: The main task involves an attempt to characterize a disordered law and concerns characterizing the most important aspects of the disorder.

THE RESEARCH PROBLEMS AND METHODS: The main task of the article are terminological and conceptual arrangements. Therefore, the method of linguistic analysis was used, adapting conceptions knew in ­theory and philosophy of law to the needs of the analysis of the concept of the disorder.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Starting from the analysis of the main, known theories of law, concepts and ideas, various cases of disorder of the legal system are identified, both in the political, ethical and purely formal aspects.

RESEARCH RESULTS: The analysis allowed to identify and reconstruct certain specific types of disorder. Law, on many levels – from formal to merits of law – can be a source of moral and ideological chaos. Law may serve intentional destabilization of social life.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Traditionally law is associated with order and consistency rather than disorder and chaos. Nevertheless, the disorder and chaos can be seen as a real and factual part of the law.

Tytuł
Understanding disorder in the law and jurisprudence (the perspective of legal positivism)
Twórca
Peno Michał ORCID 0000-0001-9905-3783
Słowa kluczowe
philosophy of law; disorder; justice; totalitarian law; narrativity of law
Słowa kluczowe
filozofia prawa; nieporządek; sprawiedliwość; prawo totalitarne; narracja prawa
Data
2023
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.35765/HP.2397
Źródło
Horyzonty Polityki, 2023, t. 14 nr 47, s. 91-108
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-ND CC BY-ND
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia4 sie 2023, 13:47:03
Data mod.4 sie 2023, 13:47:03
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0