Polityka równościowa Unii Europejskiej : implikacje dla bezpieczeństwa kobiet

CC BY Logo DOI

Równość płci pozostaje głównym celem UE, która za priorytet uznaje równość w obszarze ekonomicznym, w obszarze przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć oraz równego udziału kobiet i mężczyzn w życiu politycznym i strukturach decyzyjnych. Równość płci jest zasadą ściśle związaną z przestrzeganiem oraz poszanowaniem praw kobiet oraz istotnym elementem kształtującym bezpieczeństwo kobiet. W artykule przedstawiono kluczowe dokumenty dotyczące unijnej polityki równościowej i jej wpływ na bezpieczeństwo kobiet. Autorka artykułu jako metodę badawczą przyjęła analizę instytucjonalno-prawną, która została wykorzystana do analizy dokumentów dotyczących polityki równościowej Unii Europejskiej, odzwierciedlających założenia tejże polityki.

 

Gender equality remains a major goal of the EU, which prioritizes equality in the economic area, in the area of countering gender-based violence, and in the equal participation of women and men in political life and decision-making structures. Gender equality is a principle closely related to the observance and respect of women’s rights and an important element shaping women’s security. The article presents key documents on EU equality policy and its impact on women’s security. The author of the article adopted institutional-legal analysis as a research method, which was used to analyze the documents on the European Union equality policy, reflecting the assumptions of the policy.

Tytuł
Polityka równościowa Unii Europejskiej : implikacje dla bezpieczeństwa kobiet
Tytuł
Equality policy of the European Union : implications for women’s safety and rights
Twórca
Raba-Schulze Aleksandra ORCID 0000-0003-4847-6131
Słowa kluczowe
polityka równościowa; prawa kobiet; Unia Europejska; bezpieczeństwo kobiet
Słowa kluczowe
equality policy; European Union; women’s rights; women’s safety
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.14746/rie.2022.16.20
Źródło
Rocznik Integracji Europejskiej, 2022, nr 16, s. 337-347
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Dyscyplina naukowa
Nauki o bezpieczeństwie; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia11 sie 2023, 08:30:40
Data mod.11 sie 2023, 08:30:40
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0