Przekraczanie granic subsystemowych w rodzinie : analiza doświadczeń młodych opiekunów (young carers) w kontekście praw dziecka

CC BY-ND Logo DOI

Głównym problemem, wokół którego koncentrują się niniejsze rozważania, jest zjawisko opieki podejmowanej przez dzieci w rodzinie, rozpatrywane w kontekście idei praw dziecka. Młodzi opiekunowie (young carers) wykonują szereg zadań, wspierając rodziców i cały system rodzinny, a niekiedy nawet przejmując za niego odpowiedzialność. Dokonano tu dwuetapowej analizy. W pierwszej kolejności, na podstawie autobiograficznych wywiadów narracyjnych, wyodrębniono kategorie doświadczeń młodych opiekunów. W drugim etapie zestawiono owe kategorie z obszarami praw dziecka, opierając się na analizie treści dokumentów je określających. Wnioski płynące z przeprowadzonych analiz stanowią podstawę do uznania sytuacji młodych opiekunów za zagrożenie lub przynajmniej istotne ograniczenie realizacji praw dziecka.

 

The main problem of the presented analysis is the phenomenon of caretaking by children (young carers) in the family considered on the basis of the idea of children’s rights. Young carers realised the number of tasks supporting parents and the entire family system, sometimes even taking responsibility for it. Two-phased analysis was carried out here. Firstly, based on autobiographical narrative interviews, the categories of young carers’ experiences were distinguished. Next, these categories were collated with areas of children’s rights recognised by the content analysis of documents defining them. The conclusions drawn from the analysis could constitute the core of considerations on the situation of young carers as a threat to or at least a significant limitation of the realisation of children’s rights.

Tytuł
Przekraczanie granic subsystemowych w rodzinie : analiza doświadczeń młodych opiekunów (young carers) w kontekście praw dziecka
Tytuł
Crossing boundaries in the family system : analysis of young carers’ experience in the context of children’s rights
Twórca
Chojnacka Barbara ORCID 0000-0002-5635-3126
Słowa kluczowe
młodzi opiekunowie; prawa dziecka; system rodzinny
Słowa kluczowe
young carers; children’s rights; family system
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.12775/PCh.2022.018
Źródło
Paedagogia Christiana, 2022, vol. 50 no. 2, s. 143-164
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-ND CC BY-ND
Dyscyplina naukowa
Pedagogika; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia16 sie 2023, 08:47:58
Data mod.16 sie 2023, 08:47:58
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0