Technologie w zarządzaniu miastem przyjaznym osobom starszym

CC BY Logo DOI

W artykule omówiono rozwiązania przyjazne z punktu widzenia seniorów, które mogą stosować władze miast w celu tworzenia optymalnego miejsca zamieszkania dla osób 60+. Podkreślono aspekty wykorzystania nowych technologii IT w rożnych obszarach funkcjonowania osób starszych. Zwrócono uwagę zarówno na możliwości implementacji telematyki i IoT w zarządzaniu miastem, jak i na strony internetowe oraz aplikacje, których wykorzystanie przez seniorów może im znacznie ułatwić życie w mieście. Wskazano elementy wpływające na skuteczność prowadzenia polityki senioralnej przez władze miast. Zagadnienia te są istotne nie tylko dla mieszkańców i poprawy jakości ich życia w mieście, ale mają także duże znaczenie z marketingowego punktu widzenia i kształtowania wizerunku miasta.

 

The article discusses senior-friendly solutions that can be used by city authorities in order to create an optimal place of residence for people aged 60+. The aspects of the use of new IT technologies in various areas of the functioning of older people were emphasized. Attention was paid to both the possibilities of implementing telematics and IoT in city management, as well as websites and applications, the use of which by seniors can significantly facilitate their life in the city. The elements influencing the effectiveness of the senior policy by city authorities were indicated. The issues discussed are very important not only for inhabitants and the improvement of their quality of life in the city, but are also of great importance from the marketing point of view and shaping the city's image.

Tytuł
Technologie w zarządzaniu miastem przyjaznym osobom starszym
Tytuł
Technologies in the management of an age-friendly city
Twórca
Krok Ewa ORCID 0000-0003-1512-6901
Słowa kluczowe
miasta przyjazne starzeniu; seniorzy; technologie informacyjno-komunikacyjne; środowisko do życia
Słowa kluczowe
age-friendly cities; older people; information and communication technologies; living environment
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.33226/1231-7853.2022.7.2
Źródło
Marketing i Rynek, 2022, t. 29 nr 7, s. 15-22
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Dyscyplina naukowa
Nauki o zarządzaniu i jakości; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia17 sie 2023, 12:04:54
Data mod.17 sie 2023, 12:04:54
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0