Zmiany w zachowaniach konsumenckich osób starszych w trakcie pandemii COVID-19 w świetle analizy trendów konsumenckich

CC BY Logo DOI

Pandemia COVID-19 zmieniła zachowania konsumenckie wszystkich konsumentów, także konsumentów seniorów. Artykuł przedstawia zmiany w trendach konsumenckich w grupie starszych konsumentów. Jego głównym celem jest próba odpowiedzi na pytania: czy w porównaniu do czasu przed pandemią nastąpiły zmiany w zachowaniach konsumenckich seniorów, czy pojawiły się zachowania charakterystyczne dla tej grupy oraz które z nich wyraźnie dominują? Do analizy wykorzystano literaturę przedmiotu i raporty Euromonitor International za lata 2017–2022. Na podstawie zaobserwowanych trendów opisano sylwetkę seniora jako konsumenta świadomego swoich wyborów, o wysokim poziomie wiedzy technologicznej, a jednocześnie skupionego na swoich potrzebach i dbającego o zdrowie.

 

The COVID-19 pandemic was changing the consumer behaviour of all consumers, including of seniors. The article presents changes in consumer trends in the group of older consumers. The main aim of the article is to try to answer the questions: have there been any changes in the consumer behaviour of seniors compared to the time before the pandemic? have there been any specific behaviours for this group, as well as which behaviours have been clearly highlighted? The article considers the literature on the subject and Euromonitor International reports for 2017–2022. Based on the analysis of trends, the profile of the senior as a consumer aware of his choices, with a high level of technological knowledge and at the same time focused on his/her needs and taking care of health was described.

Tytuł
Zmiany w zachowaniach konsumenckich osób starszych w trakcie pandemii COVID-19 w świetle analizy trendów konsumenckich
Twórca
Włodarczyk Katarzyna ORCID 0000-0002-6020-8378
Słowa kluczowe
trendy konsumenckie; zachowania konsumentów; konsument; osoby starsze; senior
Słowa kluczowe
consumer trends; consumer behaviour; consumer; older people
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.33226/1231-7853.2022.9.1
Źródło
Marketing i Rynek, 2022, t. 29 nr 9, s. 3-14
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Dyscyplina naukowa
Nauki o zarządzaniu i jakości; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia18 sie 2023, 08:32:52
Data mod.18 sie 2023, 08:32:52
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0