Analiza stężenia pyłku bylicy w wybranych miastach Polski w 2011 r.

W pracy przedstawiono przebieg sezonu pylenia bylicy w 2011 r. Badania prowadzono w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Sosnowcu, Łodzi, Lublinie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Zastosowano metodę wolumetryczną z wykorzystaniem aparatów typu Burkard i Lanzoni. Najwyższe średniodobowe stężenie pyłku bylicy, wynoszące 211 ziaren/m3, zanotowano w Szczecinie 4 sierpnia, w Białymstoku zaś odnotowano 143 ziarna/m3 15 sierpnia.

 

This paper presents the course of mugwort pollen season in selected cities of Poland in 2011. The measurements were performed in Bialystok, Bydgoszcz, Krakow, Sosnowiec, Lodz, Lublin, Szczecin, Warszawa and Wroclaw, with the use of volumetric method with Burkard and Lanzoni Spore Trap. The highest daily pollen count, that reached the level of 211 mugwort pollen grains/m3, was recorded in Lodz on the 04 of August, while the level of 143 mugwort pollen grains/m3 was recorded in Bialystok on the 15 of August.

Data udostępnienia24 sie 2023, 09:06:08
Data mod.24 sie 2023, 09:34:06
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0