Analiza stężenia pyłku brzozy w wybranych miastach Polski w 2009 r.

CC BY-NC

W pracy porównano przebieg sezonu pyłkowego brzozy w Polsce w 2009 roku. Pomiary koncentracji pyłku w powietrzu wykonano w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Badania wykonano przy zastosowaniu metody objętościowej i aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Długość sezonu pyłkowego wyznaczono metodą 98%. Wykazano, że sezon pyłkowy brzozy rozpoczął się w 2009 roku w pierwszej dekadzie kwietnia, podobnie jak w latach 2007 i 2008. Stwierdzono duże różnice w długości sezonu pyłkowego między miastami oraz w dobowych stężeniach ziaren pyłku. Najwyższe dobowe stężenia ziaren pyłku brzozy zanotowano we Wrocławiu (1317 z/m3) i w Szczecinie (1166 z/m3). We wszystkich miastach zarejestrowano dużą liczbę dni ze stężeniem przekraczającym stężenie progowe dla brzozy (17–29 dni).

 

In the present study, birch pollen season patterns in Poland in 2009 have been compared. Airborne pollen counts were made in Białystok, Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw and Wrocław. The investigations were performed using the volumetric method as well as the Burkard and Lanzoni traps. The pollen season duration was determined using the method of 98%. It has been shown that the birch pollen season started in 2009 in the first decade of April, similarly to the years 2007 and 2008. Significant differences were found in pollen season duration between particular cities and in diurnal pollen grain counts. The highest diurnal birch pollen count was recorded in Wrocław (1317 grains/m3) and Szczecin (1166 grains/m3). In all the cities, a large number of days was recorded with a concentration exceeding the threshold concentration for birch (17–29 days).

Tytuł
Analiza stężenia pyłku brzozy w wybranych miastach Polski w 2009 r.
Twórca
Weryszko-Chmielewska Elżbieta
Słowa kluczowe
aeroalergeny; stężenie ziaren pyłku; sezonowy indeks pyłkowy; brzoza
Słowa kluczowe
aeroallergens; pollen grains count; seasonal pollen index; birch
Współtwórca
Piotrowska Krystyna
Myszkowska Dorota
Puc Małgorzata ORCID 0000-0001-6734-9352
Rapiejko Piotr
Malkiewicz Małgorzata
Chłopek Kazimiera
Zielnik-Jurkiewicz Beata
Winnicka Izabela
Lipiec Agnieszka
Data
2009
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Alergoprofil, 2009, nr 5 (2), s. 50-54
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC CC BY-NC
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia8 wrz 2023, 08:06:55
Data mod.8 wrz 2023, 08:06:55
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0