Analiza stężenia pyłku leszczyny wybranych miastach Polski w 2010 roku

CC BY-NC-ND

W pracy porównano dynamikę sezonów pyłkowych leszczyny w 11 miastach Polski położonych w różnych rejonach klimatycznych. Zastosowano metodę wolumetryczną. Sezony pyłkowe wyznaczono metodami procentowymi: 98% i 90%. Początek sezonów pyłkowych mieści się w zakresie zmienności tej cechy dla terenu Polski. Największa różnica wystąpiła między Szczecinem a Białymstokiem (miesiąc). Stwierdzono duże zsynchronizowanie terminów maksymalnych stężeń, jak również zsynchronizowanie przebiegu sezonów pyłkowych między np. Krakowem a Lublinem oraz Krakowem a Szczecinem. W wielu miastach stwierdzono wyraźny spadek stężeń w okresie 22–25 marca.

 

The patterns of hazel pollen seasons were compared. The study was carried out in 11 towns located in different climatic regions. Volumetric method was used. Pollen seasons were defined by percentage methods: 98% and 90%. The terms of the start of pollen season do not differ from the Polish standard. The season stared first in Szczecin, month later in Białystok. High synchronization of the peak dates and the patterns of pollen seasons were noted between Kraków and Lublin and also Kraków and Szczecin. In many cities pollen concentrations decreased in the period of 22–25 March.

Data udostępnienia12 wrz 2023, 08:18:02
Data mod.12 wrz 2023, 08:18:02
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0