Kształtowanie jakości produktu turystyki dzieci i młodzieży jako czynnik ożywienia gospodarczego obszaru

CC BY-NC

Jakość produktu turystycznego jest czynnikiem determinującym wzrost liczby turystów przyjeżdżających do danego regionu. Szczególnym rodzajem produktu turystycznego o złożonej strukturze jest turystyka dzieci i młodzieży. Ze względu na swój charakter oraz jej masowość turystyka dzieci i młodzieży może stać się czynnikiem wpływającym na aktywizację turystyczną obszarów dotychczas budzących mniejsze zainteresowanie odwiedzających. Ponadto, realizując założenia zrównoważonej turystyki, może przyczyniać się do wzrostu świadomości uczestników ruchu turystycznego oraz mieszkańców obszarów recepcyjnych. W artykule zawarto wyniki niektórych badań prowadzonych przez autora nad turystyką dzieci i młodzieży na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

The quality of a tourist product makes a factor which determines an increase in a number of tourists arriving to a particular region. A peculiar type of a tourist product with a complex structure is the product of children and the youth tourism. Due to its character and its mass quantity, tourism concerning children and the youth may become the factor influencing tourist stimulation in regions which haven’t attracted much attention of visitors so far. Moreover, accomplishing the principles of sustainable tourism may contribute to the awareness increase among participants of tourist motion as well as inhabitants of the taking in areas. The results of some of the research on tourism of children and the youth in the area of West Pomeranian Voivodeship, carried out by the author, have been included in the article.

Tytuł
Kształtowanie jakości produktu turystyki dzieci i młodzieży jako czynnik ożywienia gospodarczego obszaru
Twórca
Głąbiński Zbigniew ORCID 0000-0003-0362-919X
Słowa kluczowe
turystyka dzieci i młodzieży; produkt turystyczny; jakość produktu; kształtowanie jakości
Słowa kluczowe
tourism of children and youth; a tourist product; the quality of a product; determining the quality
Data
2010
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, vol. 9 nr 4, s. 111-120
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC CC BY-NC
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia27 wrz 2023, 07:42:57
Data mod.27 wrz 2023, 07:42:57
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0