Poziom satysfakcji pracowników w zależności od stażu pracy

CC BY-SA

A project ,,Implementation of the management improvement in Local Government Units on the area of The Zachodniopomorskie voivodship” was realised. A quality improvement of services provided by Local Government Units was the aim of this project. The aim of this article is to present a possibility of application maps concerning the employee satisfaction generally and depending on period of service. 

 

В западнопоморском воеводстве реализируется проект Внедрение управленческих усовершенствований в Единицах территориального самоуправления в районе западнопоморского воеводства. Он должен способствовать повышению качества услуг оказываемых этими единицами. Целью статьи является представление возможностей использования так называемых «карт удоволетворения работников», то есть графическое изображение результатов обследования уровня удоволетворения в целом и в зависимости от стажа работы в управлении. Анализ проводился на основе анкетного опроса. 

Tytuł
Poziom satysfakcji pracowników w zależności od stażu pracy
Twórca
Markowicz Iwona ORCID 0000-0003-1119-0789
Słowa kluczowe
pracownik; satysfakcja
Data
2010
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2010, nr 10, s. 58-69
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia29 wrz 2023, 12:30:30
Data mod.29 wrz 2023, 12:30:30
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0