Pyłek bylicy w powietrzu Szczecina (2009-2010)

CC BY-NC-ND

W pracy przedstawiono analizę przebiegu sezonów pyłkowych Artemisia w Szczecinie (2009–2010) na tle warunków pogodowych. Pomiary stężenia pyłku prowadzono metodą objętościową. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 98% rocznej sumy ziaren pyłku. Najwyższą wartość maksymalną stężenia (127 z/m3) zaobserwowano w 2009 r. 7 sierpnia. Rozkłady koncentracji pyłku są silnie prawoskośne. Stężenie pyłku bylicy w Szczecinie wykazuje istotną statystycznie korelację z wilgotnością względną i opadem atmosferycznym. Okres z przekroczonym stężeniem progowym trwał 9–11 dni.

 

The course of Artemisia pollen seasons in Szczecin (western Poland) 2009–2010 was analysed to establish a relationship between the meteorological parameters and the pollen count. Measurements were performed by the volumetric method. Pollen season was defined as the period in which 98% of the annual total catch occurred. The highest, record airborne concentration (127 p/m3) was recorded in 2009 on the 7th of July. The pollen concentration distributions during pollen seasons are strongly skewed to the right. In Szczecin statistically significant correlation was found between the pollen count of mugwort and the relative humidity and rainfall. The period with pollen count over an allergenic significantly value lasted 9–11 days.

Tytuł
Pyłek bylicy w powietrzu Szczecina (2009-2010)
Twórca
Puc Małgorzata ORCID 0000-0001-6734-9352
Słowa kluczowe
alergeny; stężenie pyłku bylicy (Artemisia); warunki pogodowe; skośność
Słowa kluczowe
allergens; mugwort pollen count (Artemisia); meteorological conditions; skewness
Data
2010
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Alergoprofil, 2010 nr 6(3), s. 48-49
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia29 wrz 2023, 13:28:06
Data mod.29 wrz 2023, 13:45:07
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0