Pyłek cisa i jałowca w powietrzu wybranych miast Polski w roku 2009 : wpływ warunków pogodowych i zanieczyszczenia powietrza

CC BY-NC-ND

Celem pracy było porównanie sezonu pyłkowego cisa i jałowca w 2009 r. w Szczecinie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Lublinie, Krakowie, Warszawie i Sosnowcu oraz badanie wpływu warunków pogodowych i zanieczyszczeń powietrza na koncentracje pyłku w Szczecinie. Pomiary stężenia pyłku prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatu Burkard oraz Lanzoni 2000. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 98% rocznej sumy ziaren pyłku. Indeks SPI obliczono jako sumę średnich dobowych stężeń pyłku w danym sezonie. Sezon pyłkowy cisa i jałowca najwcześniej rozpoczął się w Szczecinie i we Wrocławiu, 14 marca, a w pozostałych miastach w ciągu dziesięciu kolejnych dni. Zanotowano znaczne różnice w czasie trwania sezonu. Najwyższe, rekordowe wartości stężeń zaobserwowano w Szczecinie, maksymalne stężenie wynoszące 505 ziaren × m-3 zarejestrowano 31 marca.

 

The objective of the studies was to compare the pollen seasons of yew and juniper in the cities of Szczecin, Wrocław, Bydgoszcz, Lublin, Kraków, Warsaw and Sosnowiec in 2009 and to determinate an influence of meteorological parameters and air pollution on pollen concentration in Szczecin. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni 2000 pollen sampler). Pollen season was defined as the period in which 98% of the annual total catch occurred. Seasonal Pollen Index (SPI) was estimated as the annual sum of daily average pollen concentrations. The pollen season of yew and juniper started first in Szczecin and Wroclaw on the 14th of March and in the other cities it started during the next ten days. The differences of pollen seasons duration were considerables. The highest, record airborne concentration of 505 pollen grains × m-3 was noted in Szczecin on the 31st of March.

Tytuł
Pyłek cisa i jałowca w powietrzu wybranych miast Polski w roku 2009 : wpływ warunków pogodowych i zanieczyszczenia powietrza
Twórca
Puc Małgorzata ORCID 0000-0001-6734-9352
Słowa kluczowe
alergeny; stężenie pyłku; ziarna pyłku; cis (Taxus); jałowiec (Juniperus); 2009; warunki pogodowe; zanieczyszczenie powietrza
Słowa kluczowe
allergens; pollen count; pollen grains; yew (Taxus); juniper (Juniperus); weather conditions; air pollution
Współtwórca
Myszkowska Dorota
Lipiec Agnieszka
Rapiejko Piotr
Weryszko-Chmielewska Elżbieta
Piotrowska Krystyna
Malkiewicz Małgorzata
Chłopek Kazimiera
Puc Mirosław
Wawrzyniak Zbigniew
Winnicka Izabela
Data
2009
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Alergoprofil, 2009, nr 5 (2), s. 38-43
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia29 wrz 2023, 13:44:50
Data mod.29 wrz 2023, 13:45:18
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0