Pyłek dębu w powietrzu Szczecina (2009-2010)

CC BY-NC-ND

Praca przedstawia przebieg sezonów pyłkowych dębu w latach 2009 i 2010 w Szczecinie w powiązaniu ze zmiennymi pogodowymi. Pomiary stężenia pyłku prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatu Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 98% rocznej sumy ziaren pyłku. Odnotowano niewielkie różnice w czasie trwania sezonów. W 2009 r. sezon pyłkowy dębu rozpoczął się o 9 dni wcześniej niż w 2010 r. Najwyższą wartość maksymalną stężenia (99 z/m3) zaobserwowano w 2009 r. Rozkłady koncentracji pyłku są silnie prawoskośne. Stężenie pyłku Quercus w Szczecinie wykazuje istotną statystycznie korelację z opadem, wilgotnością względną i temperaturą maksymalną powietrza. Okres z przekroczonym stężeniem progowym trwał tylko 1–3 dni.

 

This paper presents the course of oak pollen seasons in 2009 and 2010 in Szczecin with reference to meteorological variables. Measurements were performed by the volumetric method (Lanzoni pollen sampler). Pollen season was defined as the period in which 98% of the annual total catch occurred. The differences of pollen seasons duration ware insignificant. In 2009 the pollen season of hazel started 9 days earlier than in 2010. The highest, record airborne concentration (99 p/m3) was recorded in 2009. The pollen concentration distributions during pollen seasons are strongly skewed to the right. In Szczecin statistically significant correlation was found between the pollen count of Quercus versus the rainfall, relative humidity and maximum temperature. The period with pollen count over an allergenic significantly value lasted only 1–3 days.

Tytuł
Pyłek dębu w powietrzu Szczecina (2009-2010)
Twórca
Puc Małgorzata ORCID 0000-0001-6734-9352
Słowa kluczowe
alergeny; stężenie pyłku dębu (Quercus); warunki pogodowe
Słowa kluczowe
allergens; oak pollen count (Quercus); meteorological conditions
Data
2010
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Alergoprofil, 2010 nr 6 (3), s. 33-34
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia29 wrz 2023, 13:52:08
Data mod.29 wrz 2023, 13:52:08
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0