Pyłek jesionu w powietrzu wybranych miast polski w 2009 roku

CC BY-NC-ND

Praca przedstawia przebieg sezonu pylenia jesionu w wybranych miastach Polski w 2009 roku. Pomiary wykonano w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Sosnowcu, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Warszawie, Bydgoszczy i Białymstoku. Badania prowadzono metodą objętościową przy zastosowaniu aparatów typu Burkard i Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono metodą 95%. Początek sezonu notowano między 6–16 kwietna. Najwyższe wartości stężeń dobowych odnotowano w Warszawie, Bydgoszczy i Białymstoku (675, 564 i 342 ziaren/m3), najniższe we Wrocławiu (19 ziaren/m3).

 

This paper presents the course of ash pollination season in selected cites of Poland in 2009.The measurements were performed in Szczecin, Poznań, Wrocław, Sosnowiec, Kraków, Lublin, Łódź, Warszawa, Bydgoszcz and Białystok. The research was carried out by means of the volumetric method with the use of Burkard and Lanzoni devices. The pollen season was determined by means of the 95 % method. The beginning of ash pollen season occurred between 6 and 16 April. The highest concentration values were recorded in Warszawa, Bydgoszcz and Białystok (675, 564 and 342 grains/m3) and the lowest in Wrocław (19 grains/m3).

Data udostępnienia2 paź 2023, 08:00:04
Data mod.2 paź 2023, 08:00:04
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0