Pyłek leszczyny w powietrzu Szczecina (2009-2010)

CC BY-NC-ND

Celem pracy było porównanie sezonów pyłkowych leszczyny w latach 2009 i 2010 w Szczecinie na tle warunków pogodowych. Pomiary stężenia pyłku prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatu Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 98% rocznej sumy ziaren pyłku. Odnotowano znaczne różnice czasu trwania sezonów. W 2010 r. sezon pyłkowy leszczyny rozpoczął się o 9 dni wcześniej niż w 2009 r. Najwyższą wartość maksymalną stężenia (205 z/m3) zaobserwowano w 2010 r. i była ona ponad dwukrotnie wyższa niż w roku poprzednim. Rozkłady koncentracji pyłku są silnie prawoskośne. Stężenie pyłku Corylus w Szczecinie wykazuje istotną statystycznie korelację z wilgotnością względną i temperaturą maksymalną powietrza. Okres z przekroczonym stężeniem progowym trwał 6–8 dni.

 

The aim of the study was to compare the pollen seasons of hazel (2009–2010) in Szczecin and meteorological variables. Measurements were performed by the volumetric method (Lanzoni pollen sampler). Pollen season was defined as the period in which 98% of the annual total catch occurred. The differences of pollen seasons duration ware considerable. In 2010 the pollen season of hazel started 9 days earlier than in 2009. The highest, record airborne concentration (205 p/m3) was recorded in 2010 and it was two times higher than in 2009. The pollen concentration distributions during pollen seasons are strongly skewed to the right. In Szczecin statistically significant correlation was found between the pollen count of Corylus versus the relative humidity and maximum temperature. The period with pollen count over an allergenic significantly value lasted 6–8 days.

Tytuł
Pyłek leszczyny w powietrzu Szczecina (2009-2010)
Twórca
Puc Małgorzata ORCID 0000-0001-6734-9352
Słowa kluczowe
alergeny; stężenie pyłku leszczyny (Corylus); czynniki pogodowe
Słowa kluczowe
allergens; hazel pollen count (Corylus); meteorological conditions
Współtwórca
Puc Mirosław I.
Data
2010
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Alergoprofil, 2010 nr 6(3), s. 2-3
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia2 paź 2023, 08:11:30
Data mod.2 paź 2023, 08:11:30
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0