Pyłek olszy w powietrzu wybranych miast Polski w 2009 roku

CC BY-NC-ND

Celem pracy było porównanie sezonu pyłkowego olszy w 2009 r. w Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku i Bydgoszczy. Pomiary stężenia pyłku prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatu Burkard oraz Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 98% rocznej sumy ziaren pyłku. Indeks SPI obliczono jako sumę średnich dobowych stężeń pyłku w danym sezonie. Sezon pyłkowy olszy rozpoczął się najwcześniej w Szczecinie, 3 lutego, a w pozostałych miastach w ciągu następnych 3–4 tygodni. Zanotowano znaczne różnice w czasie trwania sezonu. Najwyższe, rekordowe wartości stężeń zaobserwowano w Szczecinie; maksymalne stężenie, wynoszące 778 ziaren/m3, zarejestrowano 17 marca. Stężenie pyłku olszy w Szczecinie wykazuje istotną statystycznie korelację z wilgotnością względną, prędkością wiatru oraz temperaturą powietrza. Kwitnienie i pylenie to zjawiska dynamiczne i kompleksowe, dlatego trudno wydzielić wpływ poszczególnych parametrów pogodowych na te procesy.

 

The aim of the study was to compare the pollen season of alder in the cities of Szczecin, Warsaw, Cracow, Lublin, Wrocław, Białystok and Bydgoszcz in 2009. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen sampler). Pollen season was defined as the period in which 98% of the annual total catch occurred. Seasonal Pollen Index (SPI) was estimated as the annual sum of daily average pollen concentrations. The pollen season of alder started first in Szczecin on the 3rd of February and in the other cities it started during the next 3–4 weeks. The differences of pollen seasons duration were considerable. The highest, record airborne concentration of 778 pollen grains/m3 was noted in Szczecin on the 17th of March. In Szczecin statistically significant correlation was found between the pollen count of alder versus the relative humidity, wind speed and air temperature. Flowering and pollination are a dynamics and complex phenomenon and it is difficult to separate individual effects of different meteorological parameters.

Data udostępnienia2 paź 2023, 08:31:14
Data mod.2 paź 2023, 08:31:14
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0