Fauna w słowiańskiej ojkonimii Pomorza Zachodniego

CC BY-NC-ND Logo DOI

Słowianie przybyli na Pomorze Zachodnie już na przełomie V i VI wieku n.e. Obserwacja środowiska naturalnego pozwoliła na umieszczenie w nazwach osad nazw zwierząt, które tam żyły. Badania prowadzono na zbiorze 81 nazw miejscowych, w których wystąpiło 39 różnych leksemów nazywających zwierzęta. Najliczniej wystąpiły nazwy ssaków (15), a wśród nich leksem krowa, którego użyto w 6 ojkonimach. Oprócz nazw ssaków były także nazwy ptaków, owadów, ryb, płazów, skorupiaków i zwierząt bezkręgowych (bezkręgowców).

 

The Slavs came to West Pomerania in the 5th-6th centuries AD. Observation of the natural environment made it possible to include the names of the animals that lived there in the names of settlements. The current research was carried out on a set of 81 place names with 39 different lexemes which named animals. The most numerous are the names of mammals (15), among them the lexeme cow, which was used in 6 oekonyms. In addition to the names of mammals, there were also the names of birds, insects, fish, amphibians, crustaceans and invertebrates. 

Tytuł
Fauna w słowiańskiej ojkonimii Pomorza Zachodniego
Tytuł
Fauna in the Slavic oekonymy of West Pomerania
Tytuł
Afeltowicz Beata ORCID: 0000-0002-4487-9411
Słowa kluczowe
językoznawstwo; onomastyka; toponimia; ojkonimia; Pomorze Zachodnie
Słowa kluczowe
linguistics; onomastics; toponymy; oekonymy; West Pomerania
Data
2023
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18290/rh23716.1
Źródło
Roczniki Humanistyczne, 2023, t. 71 z. 6, s. 7-13
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Językoznawstwo; Dziedzina nauk humanistycznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia7 lis 2023, 13:37:21
Data mod.7 lis 2023, 13:37:21
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0