Pölitz/Police, historie styczne

CC BY Logo DOI

Artykuł konfrontuje dwie narracje związane z terytorium, na którym usytuowane zostały wielkie zakłady produkcyjne – Trzeciej Rzeszy i Ziem Odzyskanych. Bada, jak historia lokalna modyfikuje pamięć o terytorium skażonym. Wychodzą od pojęcia kłącza, analizuje sąsiedztwa i podobieństw, a także linie odcięć stosowane przez narratorów.

 

The article confronts two narratives related to the territory on which large production plants were situated: one by the German Third Reich and the other by the Poland’s “recovered territories.” The author examines how local history modifies the memory of a contaminated territory. Starting with the concept of the rhizome, the author analyzes the adjacencies, similarities, and demarcation lines employed by the narrators.

Tytuł
Pölitz/Police, historie styczne
Twórca
Iwasiów Inga ORCID 0000-0002-5090-1961
Słowa kluczowe
krajobraz; przemysł; powieść produkcyjna; wspomnienia; produkcja; praca niewolnicza
Słowa kluczowe
landscape; industry; production novel; memories; production; slave labor
Data
2023
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18318/td.2023.4.6
Źródło
Teksty Drugie, 2023, nr 4, s. 102-117
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Dyscyplina naukowa
Literaturoznawstwo; Dziedzina nauk humanistycznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia28 lis 2023, 12:27:55
Data mod.28 lis 2023, 12:27:55
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0