Działalność organizacji rodzicielskich w Polsce w świetle sprawozdań dyrekcji gimnazjów państwowych okresu międzywojennego

CC BY-ND Logo DOI

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie działalności organizacji rodzicielskich w świetle sprawozdań dyrekcji polskich gimnazjów państwowych w okresie międzywojennym.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: Na czym polegała działalności organizacji rodzicielskich w świetle sprawozdań dyrekcji polskich gimnazjów państwowych w okresie międzywojennym? Zastosowano procedurę badań historycznych, obejmującą kwerendę źródeł, ich ocenę i opracowanie.

PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna się od zarysowania potrzeby współpracy domu i szkoły po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wskazuje na tworzenie i cele organizacji rodzicielskich działających w państwowych gimnazjach w Polsce międzywojennej, ich struktury i zakres działalności, która była odpowiedzią na potrzeby szkół.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Organizacje rodzicielskie w państwowych gimnazjach Polski międzywojennej posiadały różne struktury wewnętrzne (sekcje), gromadziły fundusze w postaci składek i dochodów pozyskiwanych z imprez organizowanych przez rodziców. Prowadziły dożywianie uczniów, udzielały pomocy materialnej i rzeczowej niezamożnym uczniom, wspierały finansowo najpilniejsze potrzeby szkoły, udzielały subwencji organizacjom szkolnym, urządzały imprezy oraz zajmowały się szeroko pojętymi sprawami wychowawczymi. Zazwyczaj wszyscy rodzice uczniów należeli do koła (komitetu lub towarzystwa) rodzicielskiego.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Mimo trudnych warunków społeczno-ekonomicznych II RP z biegiem lat umacniały się wpływy wychowawcze i organizacyjne kół rodzicielskich w gimnazjach oraz rosło wśród rodziców rozumienie potrzeby współpracy domu i szkoły. Działalność organizacji rodzicielskich w państwowych gimnazjach Polski międzywojennej wskazuje na poszerzający się jej zakres i rozwój zróżnicowanych formy współpracy domu i szkoły. Ich dorobek i doświadczenia zapisane na kartach sprawozdań szkolnych można wykorzystać współcześnie organizując współdziałanie domu i szkoły.

Tytuł
Działalność organizacji rodzicielskich w Polsce w świetle sprawozdań dyrekcji gimnazjów państwowych okresu międzywojennego
Tytuł
Activities of parental organizations in interwar Poland in the light of the reports of state gymnasium administrators
Twórca
Magiera Elżbieta ORCID 0000-0003-4209-9240
Słowa kluczowe
organizacje rodzicielskie; państwowe gimnazja; współpraca domu i szkoły; historia edukacji
Słowa kluczowe
parental organizations; state gymnasiums; home and school cooperation; history of education
Data
2019
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.35765/HW.2019.1847.05
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2019, vol. 18 nr 47, s. 57-68
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-ND CC BY-ND
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Pedagogika
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia17 lut 2023, 12:04:22
Data mod.17 lut 2023, 12:04:22
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0