Audiogenne uwarunkowania dobrostanu dzieci z desonoryzacją (badania przesiewowe)

CC BY-NC-ND Logo DOI

W pracy przedstawiono wyniki własnych badań nad desonoryzacją w dyslalii dotyczące audiogennych uwarunkowań dobrostanu dzieci z dyslalią i z zaburzeniami w realizacji dźwięczności fonemów obstruentalnych. Materiał badawczy pochodzi od 15 osób w wieku od 7 do 18 lat. U wszystkich wykonano przesiewowe testy psychoakustyczne w kierunku APD i badania psychologiczne. W wybranych testach psychoakustycznych wyższych funkcji słuchowych dzieci z dyslalią i desonoryzacją osiągają wyniki poniżej wiekowych norm, co wskazuje na potrzebę stosowania odpowiednich treningów słuchowych. Obniżenie wyników w teście GDT stwierdzono u 33% badanych dzieci, w teście DTP u 47%, w teście FTP u 73% i w teście DDT u 100%. W badaniach psychologicznych u dzieci z desonoryzacją stwierdza się deficyty w zakresie modalności pozasłuchowych, dotyczące głównie procesów pamięci i uwagi, co wskazuje na potrzebę stosowania odpowiednich treningów poznawczych. W przypadku zaburzeń desonoryzacyjnych koniecznym warunkiem logopedycznego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego jest badanie przesiewowe w kierunku swoistego/nieswoistego APD oraz badania psychologiczne.

Tytuł
Audiogenne uwarunkowania dobrostanu dzieci z desonoryzacją (badania przesiewowe)
Tytuł
Audiogenic determinants of well-being of children with desonorization (screening tests)
Twórca
Konopska Lilianna ORCID 0000-0002-9289-4683
Słowa kluczowe
dyslalia; desonoryzacja; dzieci; zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
Słowa kluczowe
desonorization; children; Auditory Processing Disorders (APD)
Data
2023
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.24335/97my-gx55
Źródło
Logopedia, 2023, t. 52 nr 1, s. 115-144
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Pedagogika; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia1 lut 2024, 11:34:37
Data mod.1 lut 2024, 11:34:37
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0