Partycypacja młodzieży w lokalnym, regionalnym i międzyregionalnym współrządzeniu na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i basenu Morza Bałtyckiego

CC BY-ND Logo DOI

Partycypacja młodzieży staje się coraz bardziej istotna w zarządzaniu lokalnym, regionalnym czy międzyregionalnym. Młodzi ludzie chcą, by ich głos był słyszalny nie tylko w murach szkół, ale także w przypadku problemów związanych ze zmianami klimatu, społecznościami lokalnymi, regionalnymi oraz międzyregionalnymi. W niniejszym artykule została przedstawiona analiza partycypacji na poziomie lokalnym (zachodniopomorskie gminy), regionalnym (Pomorze Zachodnie) i międzyregionalnym (region Morza Bałtyckiego).

 

Youth participation is becoming more and more important in local, regional and interregional governance. Young people want their voice to be heard not only within the walls of schools, but also in the case of problems related to climate change, local, regional and interregional communities. This article presents an analysis of youth participation at the local (West Pomeranian communes), regional (Western Pomerania) and interregional (Baltic Sea Region) levels.

Tytuł
Partycypacja młodzieży w lokalnym, regionalnym i międzyregionalnym współrządzeniu na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i basenu Morza Bałtyckiego
Tytuł
Youth participation in local, regional and interregional co-governance on the example of the West Pomeranian Voivodeship and the Baltic Sea basin
Twórca
Szulc Marta ORCID 0000-0002-9928-305X
Słowa kluczowe
partycypacja młodzieży; przedstawicielstwa młodzieży; rady młodzieży; województwo zachodniopomorskie
Słowa kluczowe
youth participation; youth representative offices; youth councils; West Pomeranian Voivodeship
Data
2023
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.12775/HiP.2023.002
Źródło
Historia i Polityka, 2023, nr 43 (50), s. 25-37
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-ND CC BY-ND
Dyscyplina naukowa
Nauki o polityce i administracji; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia9 lut 2024, 08:03:26
Data mod.9 lut 2024, 08:03:26
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0