Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Sadowska Beata

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 31-40 z 48 rekordów.
Okładka
Accounting of municipal sector entities in Polish Scientific Articles
Sadowska Beata
European Research Studies Journal, 2021, vol. 24 issue 4B, pp. 16-28
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 mar 2022
Okładka
Wykorzystanie źródeł zewnętrznych w finansowaniu edukacji przyrodniczo−leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych
Ankudo-Jankowska Anna
Sylwan : dziennik nauk leśnych i myśliwych, 2019, r. 163 nr 2, s. 158-167
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 26 kwi 2022
Okładka
The problem of risk in the economy of sustainable development on the example of the State Forests
Sadowska Beata
Ekonomia i Prawo = Economics and Law, 2018, vol. 17 iss. 1, pp. 103-120
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 15 kwi 2022
Okładka
Significance of education for the economy of sustainable development : toward social responsibility
Sadowska Beata
European Journal of Service Management, 2018, vol. 27 1 nr 3, s. 247-254
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 8 kwi 2022
Okładka
Miejsce edukacji przyrodniczo-leśnej w sektorze usług na przykładzie działalności Lasów Państwowych
Sadowska Beata
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 1 (130), s. 163-174
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 lis 2021
Okładka
Knowledge in economic terms : significance of information in a modern company
Sadowska Beata
Ekonomia i Prawo = Economics and Law, 2019, vol. 18 issue 4, s. 487-498
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 mar 2022
Okładka
Inventory management in SMEs operating in Polish group purchasing organizations during the COVID-19 pandemic
Zimon Grzegorz
Risks, 2021, vol. 9 issue 4, [br. s.], 63
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 18 mar 2022
Okładka
The importance of environmental-forest education in managing information on natural resources
Sadowska Beata
WSEAS Transactions on Business and Economics, 2020, Vol.17, pp. 775-785
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 kwi 2022
Okładka
The impact of chemical companies on the environment and local communities in the aspect of business model
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena
European Research Studies Journal, 2021, vol. 24 iss. 2, pp. 548-563
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 kwi 2022
Okładka
Determinants of decarbonisation in the transformation of the energy sector : the case of Poland
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena
Energies, 2021, vol. 14 issue 5, [br. s.], 1217
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 8 mar 2022