Sortowanie

Aktualne kryteria

  • metatextual comments

Twórcy

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-1 z 1 rekordu.
Okładka
O czym nie napisał Marcin Bielski, czyli o pewnym rodzaju uwag metatekstowych w Kronice, to jest historyi świata (1564)
Kozaryn Dorota
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, 2020, t. 15, s. 145-153
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 30 mar 2023