Sortowanie

Aktualne kryteria

  • economic growth

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 17 rekordów.
Okładka
Gender equality and economic growth in BSR and EAP countries : a quantitative approach
Gdakowicz Anna
European Research Studies Journal, 2023, vol. 26 iss. 1, s. 354-378
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 lip 2023
Okładka
The circular economy in the face of modern world challenges
Pondel Hanna
European Journal of Service Management, 2018, vol. 28/1 no. 4, s. 257-262
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 26 maj 2023
Okładka
Research progress and knowledge structure of inclusive growth : a bibliometric analysis
Saher Liudmyla
Virtual Economics, 2021, vol. 4 no. 4, s. 7-20
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 kwi 2023
Okładka
Macroeconomic factors of economic growth in the European Union in 2000-2016 : a multidimensional analysis
Batóg Jacek
Econometrics=Ekonometria : Advances in Applied Data Analysis, 2019, vol. 23 no.3, s. 1-14
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 mar 2023
Okładka
Zmiany struktur systemów podatkowych – podobieństwa i różnice między krajami OECD
Franek Sławomir
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50 number 1, s. 51-60.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 cze 2022
Okładka
Globalny rynek finansowania inwestycji infrastrukturalnych w warunkach rosnącego znaczenia infrastruktury we współczesnym świecie
Brzozowska Krystyna
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, nr 3 (321), s. 141-157
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 1 cze 2022
Okładka
Energy dependency and sustainable regional development in the Baltic States - a review
Streimikiene Dalia
Geographica Pannonica, 2016, vol.20 iss. 2, s. 79-87.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 1 cze 2022
Okładka
Changes in the regulation of the electricity sector as a factor in stimulating economic development in Poland in 2000-2014
Nagaj Rafał
Journal of International Studies, 2016, vol. 9 no 1, s. 116-129.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 maj 2022
Okładka
The impact of biofuels utilisation in transport on the sustainable development in the European Union
Simionescu Mihaela
Journal Technological and Economic Development of Economy, 2017, vol 23 iss. 4, s. 667-686.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 11 maj 2022
Okładka
Próba modelowania przestrzennych czynników wzrostu gospodarczego w podregionach w Polsce w 2012 roku
Doszyń Mariusz
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 50 T.1, s. 109-120.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 kwi 2022