Sortowanie

Aktualne kryteria

  • postal services market

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-4 z 4 rekordów.
Okładka
Monopolization versus sustainable growth – the case of postal services market in Poland
Bernat Tomasz
Amfiteatru Economic Journal, 2013, Special 7, s. 714-729
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 29 mar 2023
Okładka
Digitalizacja usług pocztowych
Drab-Kurowska Anna
Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, nr 4 (46), s. 66-78
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 mar 2023
Okładka
Liberalizacja i cyfryzacja jako czynniki kształtujące współczesny rynek usług pocztowych
Czaplewski Roman
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 2 (131) t. 2, s. 37-46
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 mar 2022
Okładka
Basic directions of contemporary postal services markets transformation
Czaplewski Roman
European Journal of Service Management, 2018, vol. 28 2 no. 4, pp. 113-119
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 4 mar 2022