Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Publikacje pracowników US

Kategorie

Lata wydania

Filtry
Wyświetlone 71-80 z 7 663 rekordów.
Okładka
Odmiany psychoanalizy
Duda Maciej
Wielogłos, 2023, nr 4 (54), s. 1-16
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 lis 2023
Okładka
Ocena oddziaływania rozwoju infrastruktury drogowej na funkcjonowanie wybranych przedsiębiorstw sektora transportowego : badania sondażowe
Wiśniewski Tomasz
Gospodarka Materiałowa & Logistyka = Material Economy and Logistics Journal, 2022, nr 12, s. 34-44
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 lis 2023
Okładka
Obraz natury w polskim i ukraińskim leksykonie mentalnym
Rodziewicz Barbara
Roczniki Humanistyczne, 2023, t. 71 nr. 6, s. 295-306
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 lis 2023
Okładka
Oblicza świętości Ottona z Bambergu i płynące z nich przesłania dla współczesnych ludzi
Wejman Henryk
Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 2023, nr 30, s. 99-117
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 lis 2023
Okładka
O znaczeniu konstytucyjnej zasady prawnej ochrony życia rodzinnego w procesie stosowania prawa
Dadańska Katarzyna Anna
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2023, t. 74 nr 4, s. 173-192
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 lis 2023
Okładka
O roli uzusu w koncepcji normy polszczyzny początków XXI w.
Kołodziejek Ewa
Prace Językoznawcze, 2023, t. 25 nr 3, s. 11–21
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 lis 2023
Okładka
O potrzebie zmiany polskiej konstytucji
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2023, t. 4 z. 74, s. 53-65
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 lis 2023
Okładka
Numerical study of flow and heat transfer characteristics in a simplified dual fluid reactor
Elgendy Hisham
Energies, 2023, vol. 16 iss.13, [br.s.], 4989
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 lis 2023
Okładka
Numerical studies of plasma edge in W7-X with 3D FINDIF code
Jabłczyńska Małgorzata
Nukleonika, 2023, vol. 68 iss. 4, pp. 83-90
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 lis 2023
Okładka
Normatywne aspekty komunikacji inkluzywnej
Kołodziejek Ewa
Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 2022, t. 21, s. 23-34
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 lis 2023