Zarządzanie ryzykiem finansowym w działalności gospodarczej : ocena sektora spożywczego (cukierniczego)

CC BY-SA Logo DOI

Artykuł poświęcono tematyce zarządzania ryzykiem finansowym w działalności gospodarczej. Zdefiniowano istotę zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz przed stawiono podział ryzyka na finansowe oraz operacyjne, celem odróżnienia obu pojęć. Przedstawiono wybrany zestaw wskaźników służących ocenie ryzyka. Przedmiotem badań są trzy podmioty: Wawel SA, Mieszko SA oraz ZPC Otmuchów SA z sektora wytwórców słodyczy notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podmioty te są największymi przedsiębiorstwami z sektora cukierniczego pod względem wielkości sprzedaży w latach 2010–2014. W celu dokonania pełnej oraz wiarygodnej analizy wskaźnikowej rentowności niezbędnym było zgromadzenie danych źródłowych badanych przedsiębiorstw pochodzących z rachunków zysków i strat oraz bilansów.

 

The article focuses on the financial risk management in business. The author defines the concept of risk management in an enterprise and differentiates financial risk from operational risk in order identify these two concepts. The article also discusses the selected set of risk assessment indicators. The research is based on three entities: Wawel SA, Mieszko SA and ZPC Otmuchów SA from the sector of candy makers listed on the Warsaw Stock Exchange. These entities are the largest companies from the confectionery sector in terms of sales volume for the period of 2010–2014. In order to perform a comprehensive and reliable analysis of the profitability indicator it was necessary to gather the source data from the abovementioned companies’ profit and loss accounts as well as balance sheets.

Tytuł
Zarządzanie ryzykiem finansowym w działalności gospodarczej : ocena sektora spożywczego (cukierniczego)
Twórca
Romanowska Mirela ORCID 0000-0001-9047-0337
Słowa kluczowe
zarządzanie; ryzyko; rentowność
Słowa kluczowe
management; risk; profitability
Współtwórca
Kowalik Joanna ORCID 0000-0002-5152-554X
Data
2016
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/sip.2016.43/1-18
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 t. 1, s. 209-218.
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia24 cze 2022, 13:57:46
Data mod.24 cze 2022, 13:57:46
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0