Ocena poziomu innowacyjności spółek giełdowych zarządzanych przez kobiety w polsce

Streszczenie

Sytuacja kobiet w biznesie i na rynku pracy zmieniała się na przestrzeni lat. Kobiety, wspinając się po strukturach organizacyjnych, walcząc ze stereotypami, w końcu zajęły swoje miejsce w organach decyzyjnych. Rozprawa doktorska mówi o sytuacji kobiet w biznesie i na rynku pracy oraz o innowacjach. Dokonano przeglądu literatury i przeprowadzono badania ilościowe. Zbadano, czy liczba kobiet koreluje z poziomem innowacyjności spółek giełdowych indeksu WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ostatni rozdział dotyczy rekomendacji, aby liczba kobiet w zarządach firm wzrosła.

Summary

The situation of women in business and the labor market has changed over the years. Women, climbing the organizational structures, fighting against stereotypes, finally took their place in decision-making bodies. The doctoral dissertation talks about the situation of women in business and the labor market, and about innovations. The literature was reviewed and quantitative studies were carried out. It was examined whether the number of women correlates with the level of innovation of listed companies in the WIG20 index of the Warsaw Stock Exchange. The last chapter deals with the recommendation that the number of women on company boards should increase.

Tytuł
Ocena poziomu innowacyjności spółek giełdowych zarządzanych przez kobiety w polsce
Tytuł
Assessment of the innovation level of women-managed listed companies in poland
Twórca
Simińska Justyna
Promotor
dr hab. Janasz Krzysztof, prof. US
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Instytucja
Instytut Zarządzania
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2021
Język
polski
Słowa kluczowe
innowacje; kobiety w biznesie; płeć w biznesie; nierówność płci
Słowa kluczowe
innovation; women in business; gender in business; gender inequality
Opis
Informacja w BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/17299/justyna-siminska
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska zarchiwizowana po publicznej obronie, udostępniona na podstawie umowy licencyjnej z autorem
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia10 paź 2022, 12:59:42
Data mod.7 gru 2022, 09:37:20
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0