Symbole i stroje religijne w przestrzeni publicznej : uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

CC BY-NC-ND Logo DOI

Symbole i stroje religijne to istotny element realizacji wolności sumienia i wyznania. Zmiany społeczne, w tym pogłębiająca się laicyzacja oraz dyfuzja kulturowa, doprowadzają do pogłębiania się sekularyzacji. Religia jeszcze nie tak dawno spełniała w państwach istotną rolę, przenikając się z władzą publiczną i stanowiąc ważki element polityki państwowej. Obecność symboli i strojów religijnych w przestrzeni publicznej, w tym w przestrzeni związanej z administracją publiczną, w konsekwencji była czymś naturalnym. Efektem wspomnianych zmian społecznych jest również zakwestionowanie obecności tych symboli i poddanie pod weryfikację standardów ich występowania. W tym kontekście istotne jest znalezienie balansu pomiędzy neutralnością przestrzeni publicznej, a prawem do wyrażania swoich uczuć religijnych. Celem badawczym artykułu jest określenie standardów dopuszczalności strojów i symboli religijnych w sferze publicznej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

Religious symbols and clothes are an important element of the realization of the freedom of conscience and religion. Social changes lead to deepening secularization. Not so long ago, religion played an important role in states, intertwining with public authority and constituting an important element of state policy. The presence of religious symbols and costumes in the public space, including the public administration space, was consequently natural. The effect of the aforementioned social changes is also questioning the presence of these symbols and subjecting their standards to verification. In this context, it is important to find a balance between the neutrality of public space and the right to express one’s religious feelings. The research objective of the article is to define the standards of admissibility of religious clothes and symbols in the public sphere in the jurisprudence of the European Court of Human Rights.

Tytuł
Symbole i stroje religijne w przestrzeni publicznej : uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Tytuł
Religious symbols and clothing in public space : comments on the jurisprudence of the European Court of Human Rights
Twórca
Milczarek Ewa ORCID 0000-0003-0726-0959
Słowa kluczowe
wolność wyznania; symbole i stroje religijne; prawo europejskie
Słowa kluczowe
freedom of religion; religious symbols and costumes; European law
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18290/kip22111-4
Źródło
Kościół i Prawo, 2022, 11 (24) nr 1, s. 67-82
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Nauki prawne
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia10 lis 2022, 13:38:01
Data mod.10 lis 2022, 13:38:01
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0