„Życie na poczekaniu” Wisławy Szymborskiej w rosyjskim tłumaczeniu : o międzykulturowej roli przekładu

CC BY-NC-ND Logo DOI

Na przykładzie przekładu artykuł zwraca uwagę na to, co może łączyć różne, lecz pokrewne kultury. Odwołuje się do podstawowych założeń gramatyki kognitywnej Ronalda W. Langackera oraz koncepcji metafory pojęciowej George’a Lakoffa i Marka Johnsona, które w teorii i praktyce przekładu zastosowała Elżbieta Tabakowska. Tertium comparationis porównania serii przekładowej z tytułowym wierszem Wisławy Szymborskiej stanowi metafora życia. Porównanie odkrywa wspólnotę konceptualizacji tej abstrakcyjnej i uniwersalnej kategorii. Przekład przybliża swej kulturze odzwierciedlony w oryginale fragment świata pojęć Noblistki.

 

Translation-wise, the article draws attention to what may connect different but related cultures. It refers to the basic assumptions of cognitive grammar of Ronald W. Langacker and the idea of the conceptual metaphor of George Lakoff and Mark Johnson, which have been applied in the theory and practice of translation by Elżbieta Tabakowska. Tertium comparationis of the comparison of translation series with the title poem of Wisława Szymborska is constituted by the metaphor of life. The said comparison reveals the unification of conceptualization of this abstract and universal category. The translation, thus, brings closer to the target culture a fragment of the array of notions applied by the Nobel laureate reflected in the original.

Tytuł
„Życie na poczekaniu” Wisławy Szymborskiej w rosyjskim tłumaczeniu : o międzykulturowej roli przekładu
Twórca
Rycielska Beata ORCID 0000-0002-2426-3556
Słowa kluczowe
kultura społeczna; przekład; metafora pojęciowa; metafora obrazowa
Słowa kluczowe
social culture; translation; conceptual metaphor; metaphor imaging
Data
2016
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18778/1731-8025.12.11
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, 2016, nr 12, s. 111-127
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia1 mar 2023, 12:58:46
Data mod.1 mar 2023, 12:58:46
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0