Między przekładem, komentarzem a interpretacją : na marginesie anglojęzycznego podręcznika literatury polskiej

CC BY-NC-ND Logo DOI

Artykuł poświęcony jest związkom trzech „metatekstów”: przekładu, komentarza i interpretacji. Na podstawie rozważań Antoine’a Bermana wskazano ich wzajemne powiązania, aby przeanalizować wybrane przekłady poezji polskiej na język angielski. Celem autorki jest zbadanie różnych ról, jakie mogą one pełnić w przedstawianiu literatury polskiej czytelnikowi z innego kręgu językowego. Szczególnie podkreślono rolę przekładu jako interpretacji, a także znaczenie komentarza jako istotnego uzupełnienia przekładu oraz rolę przekładów i komentarzy jako użytecznych probierzy interpretacji.

 

The paper is devoted to the reciprocal connections among three “metatexts”: translation, commentary, and interpretation. On the basis of Antoine Berman’s theoretical assumptions I demonstrate how these three “reformulations” are intertwined in order to analyze chosen pieces of Polish poetry in English translation. My aim is to explore various roles which translation, commentary and interpretation can play in presenting Polish literature to foreign readers.

Tytuł
Między przekładem, komentarzem a interpretacją : na marginesie anglojęzycznego podręcznika literatury polskiej
Tytuł
In-between translation, commentary and interpretation : remarks on the margins of an english-language history of Polish literature
Twórca
Skwara Marta ORCID 0000-0003-4082-332X
Słowa kluczowe
przekład; komentarz; interpretacja; intertekstualność; poezja polska
Słowa kluczowe
translation; commentary; iterpretation; intertextuality; Polish literature
Data
2018
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.31261/PLS.2018.09.01.09
Źródło
Przekłady Literatur Słowiańskich, 2018, 9(1), s. 163-182
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia28 mar 2023, 10:18:54
Data mod.28 mar 2023, 10:18:54
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0