Application of multivariate statistical analysis to assess the implementation of Sustainable Development Goal 8 in European Union countries

CC BY-SA Logo DOI

Sustainable development should ensure a fair and balanced natural, social and economic environment. Sustainable Development Goal 8 (SDG 8) – decent work and economic growth – is of the greatest economic importance. The purpose of the study is to assess the implementation of SDG 8 in EU member states. The analysis covered the years 2002–2021 with a particular focus on two crises periods: the financial crisis of 2007–2009 and the COVID-19 pandemic in the years 2020–2021. The study uses Eurostat data and multivariate statistical analysis methods, i.e. cluster analysis – the k-means method and linear ordering – the TOPSIS method. Denmark, Finland, the Netherlands and Sweden are the countries where the fulfilment of SDG 8 was the greatest, while the lowest was observed in Greece, Italy, Romania, Slovakia and Spain. The study also shows that the countries which joined the EU in 2004 generally demonstrated a much lower degree of SDG 8 implementation compared to the well-developed Western Europe. The influence of the crisis periods was more visible in the results of the cluster analysis than in the rankings. The novelty of the research involves the application of multivariate statistical analysis methods to assess the overall situation of the studied countries in terms of their implementation of SDG 8 while taking into account both crisis periods.

 

Zrównoważony rozwój powinien zapewnić sprawiedliwe i zrównoważone środowisko naturalne, społeczne i gospodarcze. Godna praca i wzrost gospodarczy, czyli Cel Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goal – SDG) 8, ma największe znaczenie gospodarcze. Celem badania omawianego w artykule jest ocena realizacji SDG 8 w krajach członkowskich UE. Badanie obejmowało lata 2002–2021, ze szczególnym uwzględnieniem okresów kryzysowych: kryzysu finansowego z lat 2007–2009 i pandemii COVID-19 panującej w latach 2020–2021. W badaniu wykorzystano dane z bazy Eurostatu. Zastosowano metody wielowymiarowej analizy statystycznej: analizę skupień metodą k-średnich i porządkowanie liniowe metodą TOPSIS. Krajami o najwyższym stopniu realizacji SDG 8 okazały się: Dania, Finlandia, Holandia i Szwecja, natomiast najniższy stopień realizacji obserwowano w Grecji, we Włoszech, w Rumunii, na Słowacji i w Hiszpanii. Również nowe kraje członkowskie, przyjęte do UE po 2004 r., ogólnie charakteryzują się znacznie niższym stopniem realizacji SDG 8 niż wysoko rozwinięte kraje Europy Zachodniej. Wpływ okresów kryzysowych był bardziej zauważalny w wynikach analizy skupień niż w rankingach. Wartością dodaną badania jest wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy statystycznej do oceny ogólnej sytuacji analizowanych krajów w zakresie realizacji SDG 8 przy uwzględnieniu obu okresów kryzysowych.

Tytuł
Application of multivariate statistical analysis to assess the implementation of Sustainable Development Goal 8 in European Union countries
Tytuł
Zastosowanie wielowymiarowej analizy statystycznej do oceny realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju 8 w krajach Unii Europejskiej
Twórca
Bieszk-Stolorz Beata ORCID 0000-0001-8086-9037
Słowa kluczowe
sustainable development; Sustainable Development Goal 8; decent work and economic growth; EU member states; TOPSIS method; k-means method
Słowa kluczowe
zrównoważony rozwój; Cel Zrównoważonego Rozwoju 8; godna praca i wzrost gospodarczy; kraje członkowskie UE; metoda TOPSIS; metoda k-średnich
Współtwórca
Dmytrów Krzysztof ORCID 0000-0001-7657-6063
Data
2023
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.59139/ws.2023.03.2
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2023, 68 (3), s. 22-43
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Dyscyplina naukowa
Ekonomia i finanse; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia8 sie 2023, 08:32:21
Data mod.8 sie 2023, 08:32:21
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0