Ochrona tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokata w polskim procesie karnym i cywilnym : uwagi krytyczne

CC BY-SA Logo DOI

Problematyka tajemnicy zawodowej jest przedmiotem zainteresowania licznych przedstawicieli doktryny. Mimo wielu kontrowersji związanych ze szczegółową charakterystyką tej instytucji w literaturze relatywnie jednolicie postrzega się jej podstawy, zakres czy uzasadnienie. Tajemnica zawodowa jawi się bowiem jako jedna z podstawowych gwarancji rzeczywistej realizacji konstytucyjnego prawa do sądu, stąd też dostrzegając wagę tego zagadnienia, również w niniejszej pracy poruszono tę tematykę. Nie jest to jednak kompleksowe opracowanie problemu, lecz – przez analizę obowiązujących regulacji konstytucyjnych i ustawowych – próba uwypuklenia wad obowiązujących rozwiązań legislacyjnych, których istnienie może w niedalekiej przyszłości pozbawić tajemnicę zawodową roli rzeczywistej gwarancji ochrony praw jednostki. Ze względu na przedstawiony cel w niniejszej pracy zastosowano metodę dogmatycznoprawną związaną ze szczegółową analizą tekstów obowiązujących aktów prawnych.

 

Issues of attorney-client privilege are of interest to numerous representatives of the legal scholarship and commentary. Despite the bulk of controversies related to the specific nature of this institution, the literature relatively uniformly approaches its foundations, scope, and justification. Attorney-client privilege appears to be one of the basic guarantees of the implementation of the constitutional right to a fair trial. Hence, noticing the importance of this matter, this work also fits among the circle of publications focusing on this subject. However, it does not constitute a comprehensive study, but – through the analysis of the binding constitutional and statutory regulations – it aims to highlight the shortcomings of the legislative solutions in force, the existence of which may in the near future deprive the institution of the attorney-client privilege of the role of a real guarantee of protection of individual rights. With this purpose in mind, the discussion herein was constructed using the method of examination of the law in force, that is a detailed analysis of texts of binding legal acts.

Tytuł
Ochrona tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokata w polskim procesie karnym i cywilnym : uwagi krytyczne
Twórca
Dąbrowski Kamil ORCID 0000-0003-1714-6260
Słowa kluczowe
tajemnica zawodowa; zawody zaufania publicznego
Słowa kluczowe
attorney-client privilege; public trust professions
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/ais.2022.40-03
Źródło
Acta Iuris Stetinensis, 2022, vol. 40 nr 4, s. 43-56
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia10 sie 2023, 13:45:19
Data mod.10 sie 2023, 13:45:19
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0