Odpowiedzialność dyscyplinarna kuratorów sądowych

CC BY-SA Logo DOI

Kuratorzy sądowi pełnią odpowiedzialne zadanie, które wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji osobistych, gdyż to od nich zależy resocjalizacja osób im podległych. Kurator musi kierować się odpowiednimi kryteriami moralnymi, a naruszenie przez niego obowiązków podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, która jest przedmiotem rozważań artykułu. Przedstawiono w nim zasady sądownictwa dyscyplinarnego, jak też zwrócono uwagę na występujące problemy praktyczne związane z niekompletnością uregulowań prawnych. Metodą badawczą wykorzystaną w artykule jest metoda dogmatycznoprawna.

 

Probation officers perform a  weighty task, which requires appropriate qualifications and personal predispositions, because they are responsible for the resocialization of their charges. A probation officer must have appropriate moral criteria, and a violation of his duties is subject to disciplinary liability, which lies at the core of this article. It presents the principles of disciplinary judiciary and focuses on existing practical problems related to the incompleteness of legal regulations. The research method used in the article involves investigation of the law in force.

Tytuł
Odpowiedzialność dyscyplinarna kuratorów sądowych
Tytuł
Disciplinary hability of probation officers
Twórca
Jasińska Marta ORCID 0000-0002-2889-0362
Słowa kluczowe
kuratorzy sądowi; postępowanie dyscyplinarne
Słowa kluczowe
probation officers; disciplinary proceedings
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/ais.2022.40-04
Źródło
Acta Iuris Stetinensis, 2022, 4(40), s. 57-70
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia10 sie 2023, 14:07:05
Data mod.10 sie 2023, 14:07:05
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0