Ogólnopolska konferencja naukowa imienia Profesora Stanisława Czepity „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa” Szczecin, 25–26 listopada 2021 roku

CC BY-SA Logo DOI

W dniach 25–26 listopada 2021 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa imienia Profesora Stanisława Czepity pt. „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”. Była to już druga edycja tego wydarzenia naukowego, poświęconego pamięci prof. Stanisława Czepity – uznanego teoretyka i filozofa prawa, prorektora Uniwersytetu Szczecińskiego i dziekana Wydziału Prawa i Administracji US. Profesor był autorytetem dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego, a także środowiska naukowego teoretyków i filozofów prawa. Swoim przedwczesnym odejściem pozostawił niezapełnioną dotąd pustkę, a rzeczone przedsięwzięcie naukowe jest namiastką jej wypełnienia. Podczas konferencji odbyły się dwudniowe obrady plenarne, liczące sześć paneli oraz dwa panele specjalne zagranicznych naukowców, a także równoległa sesja młodych teoretyków prawa, podzielona na trzy panele. Obrady konferencji trwały łącznie aż dwadzieścia cztery godziny. W ich trakcie wygłoszono łącznie sześćdziesiąt referatów, a uczestnicy konferencji reprezentowali aż dwadzieścia cztery ośrodki naukowe z Polski i pozostałej części świata. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tytuł
Ogólnopolska konferencja naukowa imienia Profesora Stanisława Czepity „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa” Szczecin, 25–26 listopada 2021 roku
Twórca
Cieśla Jakub
Słowa kluczowe
Profesor Stanisław Czepita; ogólnopolska konferencja naukowa; prawo; prawoznawstwo
Współtwórca
Kupis Patryk ORCID 0000-0002-3044-3350
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/ais.2022.39-18
Źródło
Acta Iuris Stetinensis, 2022, nr 3 (39), s. 295-302, 18
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia11 sie 2023, 07:26:54
Data mod.11 sie 2023, 07:26:54
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0