O potrzebie zmiany polskiej konstytucji

CC BY-NC-ND Logo DOI

The Polish Constitution after 25 years does not need to be changed as a very modern and proven act of state practice. Urgent and thorough change is required by the political team that has led to the crisis of the system of law and the state. It is impossible to discuss the Constitution with people who do not know what it is and are only engaged in violating it. Today only inter-party brawling on substitute topics is possible. The article is a presentation of the author’s analyzes conducted in the context of changes in the understanding of constitutional law and concepts in its scope, with particular emphasis on those related to the amendment of the constitution. The author wonders who and in what situation should take up the task of preparing and presenting a draft amendment to the constitution and whether we are dealing with a “constitutional moment” now.

Polska Konstytucja po 25 latach nie wymaga zmiany jako akt bardzo nowoczesny i sprawdzony w praktyce państwowej. Pilnej i gruntownej zmiany wymaga ekipa polityczna, która doprowadziła do kryzysu systemu prawa i państwa. Nie można dyskutować o Konstytucji z ludźmi, którzy nie wiedzą czym jest i zajmują się jedynie jej łamaniem. Dziś możliwa jest jedynie awantura międzypartyjna na tematy zastępcze. Artykuł jest przedstawieniem analiz Autora prowadzonych w kontekście zachodzących zmian w rozumieniu prawa konstytucyjnego i pojęć z jego zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących zmiany konstytucji. Autor zastanawia się nad tym kto i w jakiej sytuacji powinien podjąć się zadania przygotowania i przedstawienie projektu zmiany konstytucji oraz czy mamy do czynienia teraz z „momentem konstytucyjnym”.

Tytuł
O potrzebie zmiany polskiej konstytucji
Tytuł
About the need to amend the Polish Constitution
Tytuł
Bałaban Andrzej ORCID: 0000-0003-3187-8329
Słowa kluczowe
konstytucja; zmiana konstytucji; traktat konstytucyjny
Słowa kluczowe
constitution; amendment of the constitution; constitutional treaty
Data
2023
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15804/ppk.2023.04.04
Źródło
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2023, t. 4 z. 74, s. 53-65
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia21 lis 2023, 13:16:58
Data mod.21 lis 2023, 13:16:58
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0