Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Stecyk Adam

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 13 rekordów.
Okładka
Blockchain-based certification : enhancing transparency and trust in higher education
Saja Krzysztof
European Research Studies Journal, 2023, t. 26 z. 3, s. 363-380
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 31 paź 2023
Okładka
Harnessing the power of artificial intelligence for collaborative energy optimization platform
Stecyk Adam
Energies, 2023, 16(13) 5210, pp. 1-20
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 lip 2023
Okładka
Enhancing sustainable development in ASEAN : an integrated assessment of education and health factors
Stecyk Adam
European Research Studies Journal, 2023, vol. 26 iss. 2, pp. 209-220
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 lip 2023
Okładka
The AHP-TOPSIS model in the analysis of the counties sustainable development in the West Pomeranian province in 2010 and 2017
Stecyk Adam
Journal of Ecological Engineering, 2019, vol. 20 iss. 7, s. 233-244
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 maj 2023
Okładka
Application of Multi-Criteria AHP and TOPSIS Methods to Assess Sustainable Development of Poviats in West Pomeranian Voivodeship (Poland) In 2017
Stecyk Adam
Journal of Research in Administrative Sciences (JRAS), 2019, vol. 8 no. 1, s. 1-6
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 3 mar 2023
Okładka
Tendencje rozwojowe narzędzi e-learningowych w szkolnictwie wyższym
Stecyk Adam
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 1 (126) t. 2, s. 417-426
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 maj 2022
Okładka
Increasing the level of educational services quality in higher education
Stecyk Adam
European Journal of Service Management / University of Szczecin, 2017, vol. 23 (3), s. 71-78
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 13 kwi 2022
Okładka
Wykorzystanie metod wielokryterialnych do oceny poziomu przydatności hoteli dla potrzeb turystyki konferencyjnej
Stecyk Adam
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 2019, vol. 74, s. 297-314
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 kwi 2022
Okładka
The analytic hierarchy process AHP for business intelligence system evaluation
Stecyk Adam
European Journal of Service Management, 2018, vol. 28 2 no. 4, pp. 439-446
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 13 kwi 2022
Okładka
Teaching quality in blended learning mode
Stecyk Adam
European Journal of Service Management / University of Szczecin, 2018, vol. 25 1, pp. 297-302
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 13 kwi 2022